zo 17 jan 2021

Handicap score

Door het bepalen van een handicap score naast de true score kunnen teams met verschillend ervaringsnivo zich toch met elkaar vergelijken. Hiervoor wordt de true score gecorrigeerd met een handicap. Hoe wordt deze handicap berekend?

Indien een team in dezelfde samenstelling eerder al aan een officiële wedstrijd heeft meegedaan, dan telt het hoogste gemiddelde dat op een wedstrijd is gehaald als teamgemiddelde. Indien het team voor het eerst in deze samenstelling springt, dan wordt tijdens de wedstrijd het gemiddelde bepaald van de eerste drie wedstrijdrondes en dat geldt dan als teamgemiddelde. Hieruit is het duidelijk dat als je getraind hebt, het zin heeft om steeds in dezelfde samenstelling deel te nemen: het teamgemiddelde dat gebruikt wordt voor de berekening van de handicap is namelijk een "oud" teamgemiddelde en inmiddels zal het niveau van het team door training gestegen zijn.

Het team met het hoogste gemiddelde krijgt een handicap van 1. Voor alle overige teams wordt de handicap bepaald door het gemiddelde van het beste team te nemen en te delen door het gemiddelde van je eigen team. De handicap wordt dus in deze wedstrijden gebruikt als vermeningvuldigingsfactor .

Even een rekenvoorbeeld:
- Team 1 heeft in dezelfde samenstelling vorig jaar als hoogste gemiddelde een 5 gescoord.
- Team 2 heeft in deze samenstelling vorige wedstrijd voor het eerst mee gedaan en een 8 gescoord.
- Team 3 heeft in deze samenstelling nog nooit een wedstrijd gesprongen en scoort op de 1e 3 rondes een 4, een 6 en een 8.Het teamgemiddelde van Team 3 is dus gelijk aan (4+6+8)/3 = 6.

Aangezien Team 2 het hoogste gemiddelde heeft, krijgt dit team als handicap: 1.
Team 1 krijgt een handicap van 8/5 = 1.6.
Team 3 krijgt een handicap van 8/6 = 1.25.
Alle gescoorde punten van team 1 worden dus met 1.6 vermenigvuldigd etc.